WYPROWADZANIE POJAZDU Z POŚLIGU
<< Powrót
RODZAJE HAMOWANIA
1. Hamowanie normalne, polegające na ciągłym wywieraniu nacisku na pedał 
    hamulca bez wyłączania sprzęgła, które wyłącza się w ostatniej fazie hamowania. 
    Nacisk na pedał należy zwiększać stopniowo, tak aby jednocześnie hamować  
    pojazd silnikiem.
          
2. 
Hamowanie awaryjne (gwałtowne), polegające na energicznym naciśnięciu na 
    pedał hamulca, w celu zatrzymania pojazdu w możliwie najkrótszym czasie. 
    W ostatniej fazie hamowania, w razie możliwości, należy wcisnąć pedał sprzęgła 
    w celu nie dopuszczenia do unieruchomienia silnika pojazdu. Nacisk na pedał  
    hamulca nie może jednak spowodować zablokowanie kół, co nie tylko zwiększa  
    drogę hamowania, ale może spowodować niebezpieczne zarzucanie samochodu.  
    Taki rodzaj hamowania zaleca się stosować w sytuacjach niebezpiecznych jak np. 
    niespodziewane wejście pieszego na jezdnię.
             
3. 
Hamowanie pulsacyjne, polegające na naciskaniu i zwalnianiu pedału z dużą 
    częstotliwością. Hamowanie to zmniejsza możliwość poślizgu kół, szczególnie na 
    śliskiej nawierzchni, co umożliwia nawet kierowanie pojazdem, aby np. ominąć 
    niespodziewaną przeszkodę.
      Uwaga: W nowszych modelach samochodów producenci stosują system ABS, 
który zapobiega blokowaniu się kół (a w konsekwencji poślizgowi kół) podczas 
gwałtownego hamowania. Dzięki ABS można jednocześnie hamować i kierować 
pojazdem. Korzystając z ABS należy przestrzegać następujących zasad: 
   * Jeżeli podczas gwałtownego hamowania, przy niskiej przyczepności kół do 
      nawierzchni jezdni wyczuwa się lekkie pulsowanie na pedale hamulca   oznacza  
      to, że ABS działa. Wtedy nie zwalniać pedału, ale przyciskać go, aby utrzymać  
      proces hamowania. 
   * Należy zachowywać bezpieczną odległość od pojazdów jadących z przodu       
      i zmniejszać prędkość przy wjeździe w zakręt, gdyż ABS choć uniemożliwia blokadę 
      kół, to nie zwiększa fizycznych granic przyczepności kół do nawierzchni drogi. 
   * ABS służy do zwiększenia kontroli nad samochodem, ale nie do szybkiej jazdy.
            
4. 
Hamowanie silnikiem, które polega na wytracaniu prędkości poprzez 
    nierozłączanie układu napędowego przy zwolnionym pedale przyspieszenia i na 
    odpowiednim biegu. Ten rodzaj hamowania należy stosować przede wszystkim 
    w terenie górzystym podczas zjeżdżania ze wzniesień.
               
   Uwaga: Jeżeli przy dużej prędkości samochodu "wystrzeli" opona przedniego koła 
należy hamować tylko silnikiem przez zdjęcie nogi z pedału przyspieszenia      
i mocno trzymać kierownicę, aby utrzymać właściwy kierunek jazdy. 
 Rys. 18. Zachowanie się samochodu w czasie jazdy po łuku drogi: a -  zarzucanie osi tylnej,  
                 b - zarzucanie osi przedniej
                         
    Opanowanie techniki wyprowadzania samochodu z poślizgu możliwe jest tylko przez 
ćwiczenia praktyczne, np. na pustym placu ze śliską nawierzchnią, aby wykształcić 
odpowiednie odruchy pozwalające panować nad pojazdem, gdy koła tracą przyczepność. 
    W trudnych warunkach drogowych i atmosferycznych podczas wykonywania takich 
manewrów, jak wymijanie i wyprzedzanie, również może nastąpić zachwianie sterowności 
pojazdu polegające na bocznym jego wznoszeniu, szczególnie gdy powstaje zjawisko 
podmuchu powietrza spowodowane przejazdem dużego samochodu obok mniejszego. 
    W wielu przypadkach zarzucanie pojazdu na śliskich nawierzchniach może być 
spowodowane dużą siła napędową na kołach. Dlatego też, jeżeli kierowca ma możliwość, 
powinien w takich warunkach jechać możliwie jak na najwyższym biegu i przy jak najniższych 
obrotach wału korbowego silnika. 
    Najczęściej poślizg występuje przy gwałtownym hamowaniu lub nagłym przyspieszeniujak
 również przy nagłym skręceniu kierownicą np. na zakręcie nie dostosowując prędkość
pojazdu do warunków drogowych. 
    Jeżeli bocznemu poślizgowi ulegają koła osi tylnej samochodu, należy wykorzystać 
tzw. reakcję kół kierowanych, która zrównoważy zarzucanie pojazdu. Przykładowo, gdy poślizg
tylnych kół następuje w lewo, kierownicą powinno się również obracać w lewo (rys. 18a), 
a następnie lekko w prawo i nie hamować. Jednocześnie z ruchem kierownicy należy 
odpowiednio zwolnić pedał przyspieszenia (ale niecałkowicie, ponieważ spowodowałoby to 
również efekt hamowania), a zmniejszona siła napędowa na kołach umożliwi wykorzystanie
przyczepności. W ten sposób poślizg kół, a tym samym zarzucanie tyłem zostanie 
opanowane, a samochód, odpowiednim skrętem kierownicy i wciśniętym pedałem 
przyspieszenia, zostanie skierowany we właściwym kierunku. 
    W razie gdyby nastąpiło zerwanie przyczepności kół przednich (rys. 18b), należy posłużyć 
się hamulcem ręcznym, aby celowo wywołać poślizg kół tylnych, przy kierownicy skręconej 
w kierunku jazdy i ewentualnie próbować zastosować opisaną wyżej tzw. reakcję kół
kierowanych.