Strona główna
WPROWADZENIE      
WYPADKOWOŚĆ W RUCHU DROGOWYM      
POJĘCIE DROGI I JEJ ELEMENTY. RODZAJE DRÓG     
PODSTAWOWE OKREŚLENIA DOTYCZĄCE POJAZDÓW I ICH MAS
      
WYBRANE POJĘCIA POTRZEBNE DO OKREŚLENIA RUCHU
 DROGOWEGO      
ZASADY RUCHU NA DROGACH
 
OGÓLNE WIADOMOŚCI O ZNAKACH I SYGNAŁACH NA DROGACH     
ZNAKI OSTRZEGAWCZE
        
ZNAKI ZAKAZU
 
ZNAKI NAKAZU              ZNAKI INFORMACYJNE
ZNAKI KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI I DOT.
 PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH
ZNAKI DROGOWE POZIOME
 
SYGNAŁY ŚWIETLNE
  
SYGNAŁY ŚWIETLNE DO OSTRZEGANIA  
 
SYGNAŁY NADAWANE PRZEZ KIERUJĄCEGO RUCHEM
               
WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU
      
PRZECINANIE SIĘ KIERUNKÓW RUCHU I PIERWSZEŃSTWO PRZEJAZDU      
MANEWRY NA SKRZYŻOWANIU I POZA NIM      
WYMIJANIE, OMIJANIE I COFANIE     
WYPRZEDZANIE      
ZATRZYMANIE I POSTÓJ POJAZDU     
ZACHOWANIE SIĘ WOBEC PIESZYCH I ROWERZYSTÓW     
RUCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH I TRAMWAJOWYCH     
PRĘDKOŚĆ JAZDY I HAMOWANIE     
HOLOWANIE     
ŚWIATŁA ZEWNĘTRZNE POJAZDU I ICH UŻYWANIE     
OSTRZEGANIE ORAZ JAZDA W WARUNKACH ZMNIEJSZONEJ
       
PRZEJRZYSTOŚCI POWIETRZA      
WARUNKI TECHNICZNE DOPUSZCZAJĄCE POJAZD DO RUCHU     
WARUNKI UŻYWANIA POJAZDU SILNIKOWEGO W RUCHU DROGOWYM     
PRZEWÓZ OSÓB 
   
PRZEWÓZ ŁADUNKÓW     
REJESTRACJA I EWIDENCJA POJAZDÓW 
    
BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW
      
UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA       
EWIDENCJA KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU       
DROGOWEGO I SPRAWDZANIE KWALIFIKACJI KIEROWCÓW       
ZATRZYMYWANIE PRAWA JAZDY ORAZ COFANIE I PRZYWRACANIE      
UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA      
KONTROLA RUCHU DROGOWE
GO    
SPRAWDZANIE STANU ZDROWIA, BADANIA PSYCHOLOGICZNE ORAZ
    
W CELU USTALENIA ZAWARTOŚCI W ORGANIZMIE ALKOHOLU
     
KIERUJĄCY POJAZDEM A ALKOHOL     
LITERATURA

KATALOG CZYNÓW OBJĘTYCH PUNKTACJĄ 
    
PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO
    Kandydaci na kierowców muszą znać i umieć stosować w praktyce 
podstawowe przepisy i zasady ruchu drogowego, znaki i sygnały na drogach 
oraz podstawowe wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać pojazd 
poruszający się po drogach. 
    Przepisy ruchu drogowego to ustawa uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej. Forma w jakiej przedstawiono te przepisy, może sprawić sporo 
kłopotów, między innymi ze względu na język jakim posługuje się ustawodawca. 
    Dla tych właśnie osób przeznaczone są te strony, w których nie tylko 
zaprezentowano przepisy ruchu drogowego, ale również umieszczono ilustracje 
i komentarze (
pisane dla odróżnienia inną czcionką) wyjaśniające trudniejsze 
fragmenty ustawy. Zawarto tu również inne informacje, które z kodeksem 
drogowym z konieczności są powiązane. 
   Układ zagadnień na tych stronach jest zgodny z programem szkolenia osób 
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B oraz w 
dużym stopniu odnosi się do testów obowiązujących na egzaminie państwowym 
Chcąc dowiedzieć się na konkretny temat, należy kliknąć na odpowiedni  
rozdział przepisów ruchu drogowego. 
   Treść jaka jest zawarta na tych stronach
pochodzi ze skrypu szkoleniowego pt. 
"Przepisy ruchu drogowego" . 
    Zainteresowani tym skryptem w postaci 
drukowanej lub w formacie PDF mogą 
skontaktować się z autorem: 
bronekmal@o2.pl  lub za pomocą 
Gadu-Gadu nr 8941079
    UWAGA: Istnieje możliwość przesłania 
pocztą elektroniczną większych 
fragmentów (np. wybranych rozdziałów).