<<Powrót
ZATRZYMANIE I POSTÓJ POJAZDU
Dalej>>
             1. Określenie zatrzymania i postoju oraz ich warunki
            
1.1. Zatrzymanie pojazdu -  unieruchomienie pojazdu nie wynikające z warunków lub 
przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę oraz każde unieruchomienie 
pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów. 
1.2. 
Postój pojazdu - unieruchomienie pojazdu nie wynikające z warunków lub przepisów 
ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę. 
1.3. Warunki zezwalające na zatrzymanie i postój pojazdu: 
       * pojazd powinien być widoczny z dostatecznej odległości dla innych kierujących     
          i nie powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego  
          utrudnienia, 
       * ustawienie pojazdu na jezdni powinno być jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle 
          do niej, 
       * postój pojazdu poza obszarem zabudowanym powinien znajdować się, jeżeli to tylko 
          możliwe, poza jezdnią, 
          kierujący pojazdem jest obowiązany do respektowania znaków drogowych, które  
          wskazują sposób zatrzymania lub postoju, 
       * kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed  
          możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne 
          środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku. 
    Ostatni warunek realizowany powinien być między innymi w sposób następujący: 
       * unieruchomić silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki, 
       * włączyć (zaciągnąć) hamulec postojowy, 
       * w razie niedostatecznej widoczności włączyć światła pozycyjne lub postojowe, 
       * na spadku lub wzniesieniu drogi włączyć odpowiedni bieg (wsteczny lub pierwszy), a koła 
          przednie odpowiednio skręcić (do krawędzi lub osi jezdni). 
        2. Miejsca zakazu zatrzymania pojazdu (patrz - tabela 2)     
         
                               3. Miejsca zakazu postoju pojazdu
           
     - w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, 
       parkingu lub wnęki postojowej, 
     
- w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub 
       wyjazd tego pojazdu, 
     
- przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu 
       kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską, 
     
- w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu, 
     
- na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie 
       całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi 
       w tym celu parkingami. 
   
 - na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.        
  
Uwaga: Zakaz postoju pojazdu nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego 
                z warunków lub przepisów ruchu drogowego.